Zakończenie wymian dekoderów ITI-2849/50

Informujemy o zakończeniu wymian dekoderów ITI-2849ST i ITI-2850ST oraz ITI-2851S na ten sam typ. Obecnie są wymieniane tylko na dekoder SAGEMCOM DSIW74.