KONTAKTY DO DZIAŁÓW FIRMY
Serwis dekoderów telewizji na kartę nc+ :
email: serwis@skymax.pl
telefon : 71 341 02 49
Dystrybucja platformy nc+ :
email: ncplus@skymax.pl
telefon : 71 341 02 71

Sieć Partnerska nc+ :
email: npos@skymax.pl
telefon: 71 7000 137

Dystrybucja telewizji na kartę nc+ :
email: tnk@skymax.pl

ADRES – BIURA FIRMY
SKYMAX-Polska Spółka z o.o.
ul. Rogowska 117E
54-440 Wrocław
ADRES – MAGAZYN i SERWIS
SKYMAX-Polska Spółka z o.o.
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław

NIP: PL 7431745582, REGON: 511326967
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS:0000014840
Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000zł

MAPKA DOJAZDU