ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SKYMAX-Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Rogowska 117E, 54-440 Wrocław
NIP: PL 743-17-45-582, KRS:0000014840 oraz CANAL+ Polska S.A.  z siedzibą pod adresem al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-790 Warszawa NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, KRS: 0000469644, w celu pobierania danych do zgłoszeń serwisowych w Systemie RMA oraz zbierania danych statystycznych wizyt na stronie skymax.pl na warunkach opisanych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI i przy zachowaniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia PE i RE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 o Ochronie  Danych Osobowych (w skrócie RODO) .
Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, sprostowanie, modyfikacji oraz usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu na przetwarzanie, które nastąpiło przez cofnięciem zgody.

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi serwisowej, przekazania danych sprzętu do systemu CANAL+ Polska S.A., do celów statystycznych oraz ewidencji księgowo-rachunkowej.

•  Dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy prawa.

• Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zostaną naruszone obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

• W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: zgody-rodo@skymax.pl lub pisemnie
na adres siedziby SKYMAX-Polska Sp. z o.o.

• Informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.