SERWIS D2D CANAL+

Informujemy, że od 1.12.2020 Autoryzowany SERWIS CANAL+ SKYMAX Polska Sp. z o.o. pracuje w systemie D2D (door-to-door). Oznacza to, że koszty transportu sprzętu z i do serwisu są po stronie SKYMAX Polska Sp. z o.o.  Dotyczy to reklamacji gwarancyjnych. Po zgłoszeniu reklamacji w Systemie RMA na stronie skymax.pl serwis będzie kontaktował się z Państwem w celu ustalenia prawa do gwarancji i ewentualnego odbioru sprzętu na koszt SKYMAX. W przypadku reklamacji pogwarancyjnych za każdym razem serwis ustali dalszy tok postępowania po rozmowie ze zgłaszającym.