AUTORYZOWANY SERWIS CANAL+ SPRZĘTU ZAKUPIONEGO NA WŁASNOŚĆ


ZGŁOSZENIE SERWISOWE STATUS ZGŁOSZENIA


Autoryzowany SERWIS CANAL+ SKYMAX Polska Sp. z o.o. pracuje w systemie D2D (door-to-door). Oznacza to, że koszty transportu sprzętu z i do serwisu są po stronie SKYMAX. Dotyczy to reklamacji gwarancyjnych. Po zgłoszeniu reklamacji w Systemie RMA na stronie skymax.pl serwis będzie kontaktował się z Państwem w celu ustalenia prawa do gwarancji i ewentualnego odbioru sprzętu na koszt SKYMAX. W przypadku reklamacji pogwarancyjnych, za każdym razem serwis ustali dalszy tok postępowania w rozmowie ze zgłaszającym.

SPRZĘT CANAL+ OBSŁUGIWANY W NASZYM SERWISIE:

Boxy internetowe : CANAL+ BOX HY4001, HY4001CD sprzęt na własność, Player+ BOX DTI744NCP – sprzęt na własność.

Dekodery satelitarne SAGEMCOM DSIW74 do CANAL+ telewizja na kartę – sprzęt na własność na doładowanie oraz CANAL+ MIX – sprzęt na własność na umowę.
Dawne dekodery nc+ telewizji na kartę, telewizji na kartę HD oraz n na kartę : PACE HDS7241/91 na ten sam typ. Dekodery
ITI-2849ST i ITI-2850ST oraz ITI-2851S, a także ITI-5800S oraz ITI-5800SX są wymieniane tylko na dekoder SAGEMCOM DSIW74.


REGULAMIN CENNIK INSTRUKCJA FORMULARZA POLITYKA PRYWATNOŚCI


Kontakt z serwisem:

godziny pracy 8:30 – 16:30
od poniedziałku do piątku

telefony: 71 341 02 49, 71 7000 137
e-mail: serwis@skymax.pl


Polecamy szybkie płatności za odpłatne usługi serwisowe poprzez Przelewy24.