INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA DO SYSTEMU RMA


System RMA SKYMAX to system zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem strony internetowej skymax.pl
Pozwala również śledzić przebieg reklamacji z konta przypisanego do zgłoszenia.
Jesteście Państwo o wszystkim informowani na bieżąco.Jak wysłać zgłoszenie serwisowe?
W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu CANAL+ należy wypełnić formularz serwisowy. System przydzieli Państwu indywidualny numer RMA. Należy go zachować!
Będzie potrzebny do identyfikacji Państwa zgłoszenia serwisowego oraz oznaczenia paczki z uszkodzonym sprzętem, którą należy przesłać do nas po zarejestrowaniu zgłoszenia.
Jak prawidłowo wypełnić pola formularza?
Aby było możliwe zgłoszenie usterki sprzętu CANAL+ wymagane jest wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te są niezbędne w procesie serwisowym oraz dostarczeniu sprzętu do klienta lub SKLEPu/FIRMY.
Na początku można zapoznać się z informacjami o Polityce Prywatności, Regulaminie, Cenniku usług serwisowych oraz tej instrukcji wypełniania formularza.
Następnie prosimy o przeczytanie reguły udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełnianie formularza rozpoczynamy od zaznaczenia pola:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Systemie RMA : ☑ TAK
Nie wyrażenie zgody oznacza brak akceptacji dla całego procesu serwisowego prowadzonego przez SKYMAX Polska Sp. z o.o. oraz CANAL+ Polska S.A.

W związku z wejściem w życie od 2023r. nowych przepisów unijnych prosimy o podanie danych w poniższym formularzu dotyczących rodzaju składanej reklamacji i daty zakupu sprzętu:
Rodzaj reklamacji:

Gwarancja
Niezgodność towaru z Umową
Odpłatna

Data zakupu:      rrrr-mm-dd
*Dotyczy reklamacji gwarancyjnej lub niezgodnosci z umową

Następnie zaznaczenie pola zgłaszającego usterkę:
Klient indywidualny     SKLEP/FIRMA
a także:

Pola Status sprzętu klienta – zaznaczamy formę opłacania abonamentu przez klienta, czy oferta CANAL+ jest dostępna po doładowaniu konta i bez umowy, czy klient płaci abonament i ma umowę z CANAL+ .

Pole przedsprzedaż dotyczy dekoderów nie przypisanych do klienta, pole to zaznaczają sklepy, gdy sprzęt po wzięciu z półki jest niesprawny i nie został jeszcze sprzedany, czy aktywowany.

W pole Imię i Nazwisko wpisujemy dane osoby właściciela sprzętu lub zgłaszającego.
W przypadku sklepu/firmy zgłaszającej sprzęt należy wpisać nazwę firmy, oddziału, rampy, do której ma trafić sprzęt po serwisie.

Pole Firma jest obowiązkowe dla SKLEPu/FIRMY zgłaszającej sprzęt ( jest ono aktywne tylko po bezpośrednim zaznaczeniu pola Zgłaszający: SKLEP/FIRMA ).

Adres e-mail musi być podany poprawnie, tak aby dotarły do Państwa komunikaty z Systemu RMA
( format, np.:    nazwa@domena.com   lub    nazwa@domena.pl    lub podobnie, pomiędzy nazwą własną, a domeną musi być znak   @
Nie należy stawiać kropki na końcu adresu email   nazwa@domena.pl. )

Dane adresowe muszą wskazywać adres dostarczenia sprzętu po serwisie (tylko w granicach Polski).

Numer telefonu powinien należeć do osoby odbierającej paczkę od kuriera, tak był możliwy kontakt w celu jej dostarczenia.

W opisie uszkodzenia należy wpisać dokładnie jakie nieprawidłowości w działaniu sprzętu zaobserwował jego właściciel – wpisy typu, np. nie działa nie przyspieszą procesu obsługi serwisowej.

Numer dekodera – należy wpisać precyzyjnie, ponieważ numery sprzętu CANAL+ wpisywanego do formularza odgrywają bardzo ważną rolę w procesie ewentualnej wymiany sprzętu, gdyż podane niepoprawne mogą spowodować brak aktywacji sprzętu i tym samym brak możliwości odbioru oferty CANAL+ .

Gdzie odnaleźć numery dekoderów?

Numery seryjne dekodera CANAL+BOX znajdują się na spodzie obudowy.
Numery dekodera CANAL+BOX mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

Numery dekoderów SAGEMCOM DISW74 znajdują się na tylnej ściance i mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

Numery seryjne dekodera Player+ BOX znajdują się z tyłu obudowy.
Numery dekodera Player+ BOX mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

Numery dekoderów nc+ ITI znajdują się na spodzie i mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

Numery dekoderów PACE znajdują się na tylnej ściance i mają 12 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

W przypadku zgłoszenia dekoderów satelitarnych prosimy koniecznie załączyć kartę kodową razem z wysyłanym sprzętem
Karty kodowe są umieszczone w dekoderach satelitarnych w specjalnych kieszeniach, wystarczy sprawdzić jej obecność w dekoderze, nie trzeba jej wyciągać.
Nie dotyczy boxów internetowych CANAL+BOXa oraz Player+ BOXa, które nie mają kart kodowych.