INFORMACJA DLA OSÓB WYCOFUJĄCYCH ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia PE i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – osoba , której dane dotyczą – ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta przez wysłanie wiadomości na adres e-mail zgody-rodo@skymax.pl