Zakończenie wymian dekoderów ITI-5800S/5800SX

Informujemy o zakończeniu wymian dekoderów ITI-5800S i ITI-5800SX na ten sam typ. Obecnie są wymieniane tylko na dekoder SAGEMCOM DSIW74.