Zakończenie prac na serwerze skymax.pl

Informujemy, że prace techniczne na serwerze skymax.pl zostały zakończone.
Nasza strona działa już normalnie.