SERWIS CANAL+ SKYMAX

SYSTEM RMA  -  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Autoryzowany SERWIS CANAL+ SKYMAX Polska Sp. z o.o. pracujemy w systemie D2D (door-to-door).
Po zgłoszeniu reklamacji w Systemie RMA skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia prawa do gwarancji i ewentualnego odbioru sprzętu na koszt SKYMAX.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i ważnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia serwisowego przed wypełnieniem poniższego formularza.
Regulamin świadczenia usług               Instrukcja wypełniania formularza               Cennik usług serwisowych               Polityka prywatności
 SKYMAX Polska - SERWIS CANAL+
PROSIMY O NIEWYSYŁANIE DO NAS DEKODERÓW ITI-2849/50/51,
  JEŻELI WYKAZUJĄ PROBLEMY JAK NAPISANO W PONIŻSZYM KOMUNIKACIE:

Przedstawiamy komunikat od CANAL+:
"Informujemy o możliwości wystąpienia przejściowych problemów z dekoderami Box+ ITI-2849ST/50ST,  ITI-2851S oraz turboBox+  ITI-5720. Wskazane dekodery mogą wykazywać następujące usterki:
- samoczynne wyłączanie się,
- komunikat TESTING,
- migająca dioda,
- brak możliwości zmiany kanałów.
Na ten moment w przypadku wystąpienia powyższych objawów rekomendujemy wykonanie resetu do ustawień fabrycznych.
Prosimy nie wymieniać serwisowo dekoderów z opisanymi objawami.
Informujemy także, że na ten moment jedynym rozwiązaniem przywracającym dekoder do prawidłowej pracy jest wykonanie resetu do ustawień fabrycznych Reset taki trzeba wykonać każdorazowo po odłączeniu dekodera od zasilania.
Prosimy nie wymieniać serwisowo sprzętu gdyż taka wymiana nie rozwiązuje problemu.
Cały czas pracujemy nad usunięciem usterki."

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SKYMAX-Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Rogowska 117E, 54-440 Wrocław
NIP: PL 743-17-45-582, KRS:0000014840 oraz CANAL+ Polska S.A. z siedzibą pod adresem al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-790 Warszawa NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861,
KRS: 0000469644, w celu pobierania danych do zgłoszeń serwisowych w Systemie RMA na warunkach opisanych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI i przy zachowaniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia PE i RE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, sprostowanie, modyfikacji oraz usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu na przetwarzanie, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi serwisowej, przekazania danych numerów sprzętu do systemów CANAL+ Polska S.A., do celów statystycznych oraz ewidencji księgowo-rachunkowej.
• Dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy prawa.
• Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zostaną naruszone obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
• W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: zgody-rodo@skymax.pl lub pisemnie na adres siedziby SKYMAX-Polska Sp. z o.o.
• Informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Systemie RMA* :       
Zgłaszający: *          
Status sprzętu to inaczej forma opłacania abonamentu, czy jest to tzw. prepaid, czy postpaid.
Status sprzętu: *

;   ** (Zaznacza SKLEP/FIRMA - dotyczy dekoderów niesprzedanych i nieaktywowanych)
Imię i Nazwisko: *
Firma: ** Pole Firma jest obowiązkowe tylko dla firm lub sklepów zgłaszających dekoder.

NIP: ** Pole NIP jest obowiązkowe tylko dla firm w przypadku usługi serwisowej odpłatnej do wystawienia faktury VAT.

E-mail: * Adres e-mail musi być podany poprawnie, tak aby dotarły do Państwa komunikaty z Systemu RMA.
Dane adresowe muszą wskazywać miejsce dostarczenia sprzętu po serwisie przez firmę kurierską.
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Prawidłowy nr telefonu jest ważny dla kuriera GLS, który dostarcza sprzęt po serwisie.
Telefon kontaktowy: *
Precyzyjny opis uszkodzenia jest istotny dla szybkiej diagostyki sprzętu.
Opis uszkodzenia: *
  Numery sprzętu wpisujemy bez spacji. 
Numer dekodera: *
  Gdzie znaleźć numery dekoderów?
Prosimy koniecznie załączyć kartę kodową wraz z wysyłanym dekoderem satelitarnym.

* Pola wymagane