SERWIS CANAL+ SKYMAX

SYSTEM RMA  -  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Autoryzowany SERWIS CANAL+ SKYMAX Polska Sp. z o.o. pracujemy w systemie D2D (door-to-door).
Po zgłoszeniu reklamacji w Systemie RMA skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia prawa do gwarancji i ewentualnego odbioru sprzętu na koszt SKYMAX.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i ważnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia serwisowego przed wypełnieniem poniższego formularza.
Regulamin świadczenia usług               Instrukcja wypełniania formularza               Cennik usług serwisowych               Polityka prywatności
 SKYMAX Polska - SERWIS CANAL+
Informujemy o zakończeniu wymian dekoderów ITI-2849ST i ITI-2850ST na ten sam typ.
Obecnie są wymieniane tylko na model ITI-2851S bez DVB-T.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SKYMAX-Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Rogowska 117E, 54-440 Wrocław
NIP: PL 743-17-45-582, KRS:0000014840 oraz CANAL+ Polska S.A. z siedzibą pod adresem al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-790 Warszawa NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861,
KRS: 0000469644, w celu pobierania danych do zgłoszeń serwisowych w Systemie RMA na warunkach opisanych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI i przy zachowaniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia PE i RE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, sprostowanie, modyfikacji oraz usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu na przetwarzanie, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi serwisowej, przekazania danych numerów sprzętu do systemów CANAL+ Polska S.A., do celów statystycznych oraz ewidencji księgowo-rachunkowej.
• Dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy prawa.
• Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zostaną naruszone obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
• W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: zgody-rodo@skymax.pl lub pisemnie na adres siedziby SKYMAX-Polska Sp. z o.o.
• Informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Systemie RMA* :       
Zgłaszający: *          
Status sprzętu to inaczej forma opłacania abonamentu, czy jest to tzw. prepaid, czy postpaid.
Status sprzętu: *

;   ** (Zaznacza SKLEP/FIRMA - dotyczy dekoderów niesprzedanych i nieaktywowanych)
Imię i Nazwisko: *
Firma: ** Pole Firma jest obowiązkowe tylko dla firm lub sklepów zgłaszających dekoder.

NIP: ** Pole NIP jest obowiązkowe tylko dla firm w przypadku usługi serwisowej odpłatnej do wystawienia faktury VAT.

E-mail: * Adres e-mail musi być podany poprawnie, tak aby dotarły do Państwa komunikaty z Systemu RMA.
Dane adresowe muszą wskazywać miejsce dostarczenia sprzętu po serwisie przez firmę kurierską.
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Prawidłowy nr telefonu jest ważny dla kuriera GLS, który dostarcza sprzęt po serwisie.
Telefon kontaktowy: *
Precyzyjny opis uszkodzenia jest istotny dla szybkiej diagostyki sprzętu.
Opis uszkodzenia: *
  Numery sprzętu wpisujemy bez spacji. 
Numer dekodera: *
  Gdzie znaleźć numery dekoderów?
Prosimy koniecznie załączyć kartę kodową wraz z wysyłanym dekoderem satelitarnym.

* Pola wymagane