INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA DO SYSTEMU RMA


SKYMAX Polska Spółka z o.o. prowadzi Autoryzowany Serwis sprzętu platformy CANAL+ (dawniej nc+) zakupionego na własność.
System RMA to system zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem strony internetowej skymax.pl
Pozwala również śledzić przebieg naprawy z konta przypisanego do zgłoszenia.
Jesteście Państwo o wszystkim informowani na bieżąco.Jak wysłać zgłoszenie serwisowe?
W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu Platformy CANAL+ (dawniej nc+) należy wypełnienić formularz serwisowy. System przydzieli Państwu indywidualny numer RMA. Należy go zachować!
Będzie potrzebny do identyfikacji Państwa zgłoszenia serwisowego oraz oznaczenia paczki z uszkodzonym sprzętem, którą należy przesłać do nas po zarejestrowaniu zgłoszenia.
Informujemy, że zgłoszenia, do których nie został przesłany sprzęt do naszego serwisu będą usuwane po 3 miesiącach z systemu.
Jak prawidłowo wypełnić pola formularza?
Aby było możliwe zgłoszenie usterki sprzętu Platformy CANAL+ (dawniej nc+) wymagane jest wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te są niezbędne w procesie serwisowym oraz dostarczeniu sprzętu do klienta lub SKLEPu/FIRMY.
Na początku można zapoznać się z informacjami o Polityce Prywatności, Regulaminie, Cenniku usług serwisowych oraz tej instrukcji wypełniania formularza.
Następnie prosimy o przeczytanie reguły udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełnianie formularza rozpoczynamy od zaznaczenia pola:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Systemie RMA : ☑ TAK
Nie wyrażenie zgody oznacza brak akceptacji dla całego procesu serwisowego prowadzonego przez SKYMAX Polska Sp. z o.o. oraz ITI Neovision S.A.Istotne dla całego procesu serwisowego jest zaznaczenie pola zgłaszającego usterkę:
Klient indywidualny     SKLEP/FIRMA
a także:
Pola Status sprzętu klienta – zaznaczamy formę opłacania abonamentu przez klienta, czy oferta nc+ jest dostępna po doładowaniu konta i bez umowy, czy klient płaci abonament i ma umowę z Platformą CANAL+ (dawniej nc+)
Pole przedsprzedaż dotyczy dekoderów nie przypisanych do klienta, pole to zaznaczają sklepy, gdy sprzęt po wzięciu z półki jest niesprawny i nie został jeszcze sprzedany, czy aktywowany.

W pole Imię i Nazwisko wpisujemy dane osoby właściciela sprzętu lub zgłaszającego.
W przypadku sklepu/firmy zgłaszającej sprzęt należy wpisać nazwę firmy, oddziału, rampy, do której ma trafić sprzęt po serwisie.
Pole Firma jest obowiązkowe dla SKLEPu/FIRMY zgłaszającej sprzęt ( jest ono aktywne tylko po bezpośrednim zaznaczeniu pola Zgłaszający: SKLEP/FIRMA ).

Adres e-mail musi być podany poprawnie, tak aby dotarły do Państwa komunikaty z Systemu RMA
( format, np.:    nazwa@domena.com   lub    nazwa@domena.pl    lub podobnie, pomiędzy nazwą własną, a domeną musi być znak   @
Nie należy stawiać kropki na końcu adresu email   nazwa@domena.pl. )

Dane adresowe muszą wskazywać adres dostarczenia sprzętu po serwisie (tylko w granicach Polski).
Numer telefonu powinien należeć do osoby odbierającej paczkę od kuriera, tak był możliwy kontakt w celu jej dostarczenia.
W opisie uszkodzenia należy wpisać precyzyjnie jakie nieprawidłowości w działaniu sprzętu zaobserwował jego właściciel – wpisy typu, np. nie działa nie przyspieszą procesu obsługi serwisowej.

Numery sprzętu Platformy CANAL+ (dawniej nc+) wpisywanego do formularza odgrywają bardzo ważną rolę w procesie ewentualnej wymiany sprzętu, gdyż podane niepoprawne mogą spowodować brak aktywacji sprzętu i tym samym brak możliwości odbioru oferty Platformy CANAL+ (dawniej nc+) .

Gdzie odnaleźć numery dekoderów?

Numery dekoderów ADB znajdują się na spodzie i mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

Numery dekoderów PACE znajdują się na tylnej ściance i mają 12 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

Numery dekoderów SAGEMCOM znajdują się na tylnej ściance i mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych – wpisujemy je razem – bez spacji.

Prosimy koniecznie załączyć kartę kodową razem z wysyłanym sprzętem.
Karty kodowe są umieszczone w dekoderach w specjalnych kieszeniach, wystarczy sprawdzić jej obecność w dekoderze, nie trzeba jej wyciągać.