SKYMAX Polska - SERWIS nc+
SYSTEM ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH RMA
SKYMAX prowadzi Autoryzowany Serwis sprzętu nc+ zakupionego przez klientów na własność.
Zgłoszenia naprawy można dokonać tylko przez System RMA, lub osobiście w naszym punkcie serwisowym.
RMA to system zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem strony internetowej. Pozwala również śledzić przebieg naprawy ze swojego konta.
Jesteś o wszystkim informowany na bieżąco.

Jak wysłać zgłoszenie serwisowe?
W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu nc+ należy wypełnienić poniższy formularz.
System przydzieli Ci indywidualny numer RMA. Zachowaj go! Będzie Ci potrzebny do identyfikacji Twojego zgłoszenia serwisowego oraz oznaczenia paczki z uszkodzonym sprzętem, którą prześlesz do nas.
UWAGA! Dekodery nc+ muszą być przesłane obowiązkowo z kartą kodową.
Adres do wysyłki sprzętu:
SKYMAX Polska Sp. z o.o.
ul. Rogowska 117, 54-440 Wrocław

z dopiskiem SERWIS i numer RMA

  F O R M U L A R Z  S E R W I S O W Y
Prosimy zwrócić szczególną uwagę przy podawaniu danych adresowych,
które muszą być prawidłowe i wskazywać miejsce dostarczenia sprzętu po serwisie.

   Wymagane pola są oznaczone za pomocą *
Pole Firma jest obowiązkowe tylko dla firm zgłaszających dekoder.
 
Imię i Nazwisko: *
Firma: *
E-mail: *
Adres: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Telefon kontaktowy: *
Opis uszkodzenia: *
 
UWAGA! Numery sprzętu muszą być podane prawidłowo w celu jego identyfikacji i przepisania uprawnień.
Numery dekoderów ADB mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych - wpisujemy je razem - bez spacji.
Numery dekoderów SAGEMCOM mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych - wpisujemy je razem - bez spacji.
Numery dekoderów PACE mają 12 znaków kolejnych - wpisujemy je razem - bez spacji.
 
Numer dekodera: *      
 
  Gdzie odnależć numery sprzętu?
 
  PRZEDSPRZEDAŻ (dotyczy dekoderów niesprzedanych i nieaktywowanych)
 

Sprawdzenie statusu naprawy będzie możliwe po przyjęciu sprzętu w serwisie, wówczas przekazywane jest login i hasło
do Systemu RMA na adres email podany w formularzu.

© Copyright 2003 - 2018 by SKYMAX POLSKA Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.