SKYMAX - TELEWIZJA CYFROWA - SATELITARNA I NAZIEMNA
Z G Ł O S Z E N I E   S E R W I S O W E
W przypadku stwierdzenia usterki dekodera należy wypełnienić poniższy formularz.
Po zarejestrowaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo nr RMA,
który należy wpisać na liście przewozowym przesyłki z wysyłanym uszkodzonym dekoderem.

UWAGA! Dekoder musi być przesłany obowiązkowo z kartą kodową.
 
Adres do wysyłki dekodera:
SKYMAX Polska Sp. z o.o.
ul. Rogowska 117, 54-440 Wrocław

z dopiskiem SERWIS i numer RMA

  F O R M U L A R Z  S E R W I S O W Y
Prosimy zwrócić szczególną uwagę przy podawaniu danych adresowych,
które muszą być prawidłowe i wskazywać miejsce dostarczenia dekodera po serwisie.

   Wymagane pola są oznaczone za pomocą *
Pole Firma jest obowiązkowe tylko dla firm zgłaszających dekoder.
 
Imię i Nazwisko: *
Firma: *
E-mail: *
Adres: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Telefon kontaktowy: *
Opis uszkodzenia: *
 
UWAGA! Numer dekodera musi być podany poniżej prawidłowo!

Numery dekoderów ADB mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych - wpisujemy je razem - bez spacji.
Numery dekoderów SAGEMCOM mają 17 znaków: 4 znaki serii i 13 znaków kolejnych - wpisujemy je razem - bez spacji.
Numery dekoderów PACE mają 12 znaków kolejnych - wpisujemy je razem - bez spacji.
 
Numer dekodera: *      
 
 
  PRZEDSPRZEDAŻ (dotyczy dekoderów niesprzedanych i nieaktywowanych)
 

Sprawdzenie statusu naprawy będzie możliwe po przyjęciu dekodera w serwisie,
wówczas przekazywane jest hasło do systemu na Państwa adres email.

© Copyright 2003 - 2018 by SKYMAX POLSKA Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.