Wprowadzenie RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO. Rozporządzenie to nakłada na wszystkich obowiązek specjalnego dbania o dane osobowe klientów. W związku z tym na naszym serwerze trwają prace związane w wprowadzeniem RODO.