Wprowadzenie RODO c.d.

Informujemy, że od dnia 23 maja 2018r. wprowadzamy zmiany na naszym serwerze skymax.pl oraz Systemie RMA i Systemie B2B związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO. Od 23 maja prosimy o rejestrowanie zgłoszeń serwisowych w Systemie RMA tylko przez nowy formularz serwisowy, który wymaga zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie opublikowane […]

Wprowadzenie RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO. Rozporządzenie to nakłada na wszystkich obowiązek specjalnego dbania o dane osobowe klientów. W związku z tym na naszym serwerze trwają prace związane w wprowadzeniem RODO.